Bezienswaardigheden en links
 

informatie vakantie friesland
Friesland, 11 stedentocht, skűtsjesilen, fierljeppen en nog veel meer…….

 

koninklijke Tichelaar Makkum aardenwerk
Turfmarkt 65
8754 CJ Makkum


Elke werkdag zijn er rondleidingen om 11.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur, vrijdag om 11.00 uur en 13.30 uur
Meer over de Flits. Sneekweek
De Sneekweek wordt altijd geopend op de vrijdag die voorafgaat aan de eerste zaterdag in augustus.

Kazemat Kornwerderzand
Van mei tot oktober op woensdag en zaterdag van 10.00-17.00 uur. In de maanden juli en augustus ook geopend op zondag van 13.00-17.00 uur.
 

Foto van het Eisinga Planetarium

Eisinga Planetarium
Eise Eisingastraat 3 • 8801 KE Franeker • tel. 0517-393070

Het planetarium is het hele jaar open:
dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur
zondag van 13 tot 17 uur.

Van 1 april t/m 31 oktober ook op maandag van 13 tot 17 uur.

Fries Landbouw Museum

Dorpsstraat 72
8759 LE Exmorra
T 0515 - 575 995
1 maart - 31 oktober:
dagelijks van
10.00 - 17.00 uur.
 

Fries Museum
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden

Openingstijden
dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur
maandag gesloten

  Jopie Huisman Museum
Noard 6
8711 AH Workum

Fries Scheepvaart Museum
Kleinzand 14, Postbus 186, 8600 AD Sneek
Telefoon: 0515 - 414 057

Openingstijden
maandag t/m zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
zondag: 12.00 - 17.00 uur
gesloten op 1e paasdag, 1e pinksterdag, 1e kerstdag, hemelvaartsdag en nieuwjaarsdag
opvaart Museum Joure

Het museum heeft collecties op het gebied van oude Friese ambachten: koffie-, thee- en tabaksfabricage en consumptie, de Friese klokkenindustrie, kopergieterij, goud- en zilversmederij en het bakkers- en drukkersambacht. Daarnaast zijn er een natuurhistorische collectie, moderne kunstexposities en het geboortehuisje van Egbert Douwes

friesland.org

overzicht van dagtochten, belevenissen, amusement

Aeolus, centrum voor vermaak en educatie

Aeolus, centrum voor vermaak en educatie
Hearewei 24a 8855 AZ Sexbierum  Tel.: 0517 - 59 11 44

Voor kinderen tot 12 jaar is een uitstapje naar Aeolus een onvergetelijk feest. Er kan zowel binnen als buiten gespeeld worden.
www.dekoppenjan.nl

Potten- en Pannenkoekbakkerij Camping Kaarsenmakerij
De Koppenjan

Jubbega 

 

Boottochten:

ARROW Ferrylines - Dagtochten - spoorzoeken in een tijdmachine

Rederij Van der Werf - Sneek - Dagtochten, Rondvaart, ... met TOURIST III en IV


Ontspanningsparken:

SYBRANDY´S - Ontspanningspark - Rijs Gaasterland - met grote speeltuin

AEOLUS - technisch doe -centrum - Sexbierum - de wonderbaarlijke wereld van technik en energie

 


Belevenissen:

Kart- & Party Centrum - Heerenveen

FORT KUIKDUIN - Huisduinen - Het spannenste fort van Nederland

OTTERPARK AQUALUTRA - Leeuwarden

'DE VLUCHTHEUVEL' - Norg - Familiepretpark met meer dan 25 attracties

AEOLUS - technisch doe-centrum - Sexbierum - de wonderbaarlijke wereld van technik en energie


Musea:

Aldheidskeamer 'Uldrik Bottema' - Aldeboarn -Geschiedenis en ontstaan van Aldeboarn

De Anjumer Molen - Amjum - Molenmodellen, schelpen en foto´s

Tsjerke en Poarte fan Bears - Beers - Expositie over states en Stinzen in Friesland

'Ruurd Wiersma Hus' - Birdaard - Schilderijen e.d. van Ruurd Wiersma

Oudheidskamer Bolsward - Bolsward - Geschiedenis van Bolsward

Helling Stichting - Britswerd - Exposities in 15e eeuwse kerk

Landbouw Juttersmuseum 'Swartwoude' - Buren - Landbouw anno 1900 en levende boerderij

Gemeentehuis Burgum expositieruimte - Burgum - Wisselnde exposities

Streekmuseum Tytsjerketeradiel - Burgum - Geologie, archeologie, fotografie

Natuurmuseum Dokkum - Dokkum - Natuur in N.O.-Friesland

Streekmuseum Het Admiraliteitshuis - Dokkum - Geschiedenis van N.O.-Friesland

Museum Smallingerland - Drachten - Kunst en historie van Smallingerland

'It kokelhus fan Jan en Sjut' - Earnewald - Veenbaaswoning, turfsnijwerk van Jan Weima

Vlasbewerkingsmuseum 'It Braakhok' - Ee - Demonstraties van verschillende vlasbewerkingen

Aldfaers Erf Route - Exmorra - Museumroute via de dorpen Allingawier, Exmorra, Ferwoude en Piaam

Frysk Lanbou Museum - Exmorra - Ontwikkeling van de landbouw in Friesland

Eise Eisinga Planetarium - Franeker - Oudste nog werkende Planetarium

Kaatsmuseum K.N.K.B. - Franeker - Geschiedenis kaatssport dmv. documentatie en kaatsprijzen

Museum ´t Coopmanshus - Franeker - Gevarieerde historische collecties

Streekmuseum Opsterlân - Gorredijk - Geschiedenis van Opsterlân

'De Trije Grintenijen' - Grou - Historie van Boarnsterhim

Gemeentemuseum Het Hannemahuis - Harlingen - Geschiedenes van Harlingen

Harlinger Aardewerk Museum - Harlingen - Aardwerk uit o.a. Harlingen, Makkum, Bolsward, Lemmer en Workum

Museum Willem van Haren - Heerenveen - Kunst en kultuur van Heerenveen en omgeving

Het Eerste Friese Schaatsmuseum - Hindeloopen - Schaatsen, Sleeen, elfstedentochten e.a.

Hidde Nijland Stichting - Hindeloopen - Woonkultuur van Hindeloopen, o.a. beschilderde meubels

Reddingsmuseum 'Abraham Fock' - Hollum - Overzicht 160 jaar reddingswezen

Sorgdragermuseum - Hollum - Amelander woonkultur, o.a. stijlkamers en historie

Kerkmuseum Janum - Janum - Romaanse terpkerk (ca.1250) met o.a. kerkelijke kunst

Dekema State - Jelsum - Originele state met grote collectie familieportretten

Museum Joure en Natuurmuseum - Joure - Friese ambachten, o.a. koffie-, thee- en tabakshistorie, natuurcollectie

Oldtimer Centrum Select · Joure · Antieke Automobiele, Motorfietsen en Fietsen. Schrijfmachines.

Oudheidkamer 'Mr. Andreae' - Kollum - O.a. stijlkamers, schooltje, fotoatelier en winkeltje

Kazematten Museum - Kornwerderzand - Heringerichte Bunkers

Fries Museum - Leeuwarden - Beeld van de cultuur in Friesland, o.a. zilver, archeologie, schilderijen, textiel, ook Verzetsmuseum

Fries Natuurmuseum - Leeuwarden - Overzicht van o.a. de natuur van Friesland

FRIGEM Energiemuseum - Leeuwarden - Twee euwen energie

Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum - Leeuwarden - Leven en werken van Friese schrijvers en dichters

Keramiekmuseum het Princenhof - Leeuwarden - Voormalig hof van Prinses Maria Louise met presentaties van internationale keramiekcollecties

Museum Nanning Hendrik Bulthuis - Leeuwarden - Houtsnijwerk van N.H. Bulthuis

Museumwinkel - Leeuwarden - Grutterswinkel uit grootmoederstijd

Pier Pander Museum - Leeuwarden - Beeldhouwwerk van de Friese beeldhouwer

'LemsterFiifgea' - Lemmer - Lemster historie, o.a. Lemster kerfsnee-aardewerk

Fries Aardewerk-museum De Waag - Makkum - Overzicht N.-Nederlandse Majolica, tinglazuur-aardewerk en tegeltableaux

Heringa State-Poptaslot - Marssum - Fraai gemeubileerd versterkt adelijk woonhuis

´t Fiskerhuske - Moddergat - In 5 huisjes wordt het leven van de kustvissers in beeld gebracht

Natuurcentrum - Nes - Expositie over de Amelander natuur, zeewateraquarium, natuurexcursies

Openlucht Langveenderij 'It Damshus' - Nij Beets - Openluchtmuseum met o.a. verveningshuisjes en informatiecentrum

Klompenmuseum - Noardbergum - Klompenmakerij sinds 1850

Rotancentrum - Noordwolde - Ontwikkeling van de riet- en rotanverwerking, Bijenteeltmuseum

'Oerka I.V. Museum' - Oostmahorn - Hedendaagse kunst van Irene Verbeck

Informatiecentrum 'Mar en Klif' - Oudemirdum - Overzicht van natuur- en landschap in Z.W.-Friesland

Bezoekerscentrum 'De Oude Centrale' - Schiermonnikoog - Voorlichting over de natuur op Schiermonnikoog

AEOLUS - technisch doe-centrum - Sexbierum - de wonderbaarlijke wereld van technik en energie

'Stedhus Sleat' - Sloten - Voormalig stadhuis, o.a. klokken, kostuums, waaiers en toverlantaarns

Fries Scheepvaart Museum en Sneker Oudheidskamer -Sneek - Geschiedenis van de scheepvaart, scheepsbouw, ijssport en Sneek en omgeving

Schutterskamer - Sneek - Voorwerpen van de voormalige schutterij

Munt- en Penningkabinet - Surhuisterveen - Munten vanaf de Griekse muntslag tot heden

Centrum voor Natuur en Landschap - Terschelling - Expositie over het planten- en dierenleven op het eiland

Museum ´t Behouden Huys - Terschelling - Twee commandeurswoningen uit 1668, met woonkultur en historie van Terschelling

Fogelsangh-State - Veenkloster - Ingericht 17e eeuws landhuis met o.a. stijlkamers, koetshuis met rijtuigen

Landbouwmuseum De Brink - Veenkloster - Het agrarisch bedrijf in de breedste zin van het woord

Museum Tromp´s Huys - Vlieland - Admiraliteitsgebouw vol met Noors en Hollands antiek en schilderijen

It Earmhuis en oud Friese Greidboerderij - Warten - O.a. geschiedenis van de binnenvisserij in Friesland en ingerichte oud Friese boerderij

'Ald Slot' - Wergea - State met o.a. 18e en 19e eeuwse stijlkamers

Oudheidkamer 'Weststellingwerf' - Wolvega - In Molen Windlust (1888) o.a. oude gebruiksvoorwerpen

´t Kiekhuis - Wolvega - Kruidenierswinkel, schooltje en teddyberen

'De strijd tsjin it wetter' - Wommels - Strijd tegen het water, Slachtsdijk en bodemvondsten

Jopie Huisman Museum - Workum - Schilderijen en tekeningen van Jopie Huismann

Museum voor Kerkelijke Kunst - Workum - Voorwerpen uit het roomse leven en Workumer kamer

'Warkums Erfskip' - Workum - Voormalig 17e eeuws Waaggebouw met de geschiedenis van Workum

Espema-State - Ijsbrechtum - Particulier, opengesteld, adelijk huis

Oudheidkamer Datumadeel - Zwaagwesteinde - Historie van de gemeente Dantumadeel


Natuur:

Natuurmuseum Dokkum - Dokkum - Natuur in N.O.-Friesland

Princenhof - Eernawald

Fries Natuurmuseum - Leeuwarden - Overzicht van o.a. de natuur van Friesland

OTTERPARK AQUALUTRA - Leeuwarden

Natuurcentrum - Nes - Expositie over de Amelander natuur, zeewateraquarium, natuurexcursies

Informatiecentrum 'Mar en Klif' - Oudemirdum - Overzicht van natuur- en landschap in Z.W.-Friesland

Bezoekerscentrum 'De Oude Centrale' - Schiermonnikoog - Voorlichting over de natuur op Schiermonnikoog

Centrum voor Natuur en Landschap - Terschelling - Expositie over het planten- en dierenleven op het eiland


Cultuur:

Museum Willem van Haren - Heerenveen - Kunst en kultuur van Heerenveen en omgeving

Pier Pander Museum - Leeuwarden - Beeldhouwwerk van de Friese beeldhouwer


Bijzonder:

Eise Eisinga Planetarium - Franeker - Oudste nog werkende Planetarium

FRIGEM Energiemuseum - Leeuwarden - Twee euwen energie

Ambachtsstraat - Leeuwarden - de Museumswinkel nieuwesteeg Leeuwarden

OTTERPARK AQUALUTRA - Leeuwarden

AEOLUS - technisch doe-centrum - Sexbierum - de wonderbaarlijke wereld van technik en energie


Gebouwen:

De piramide van Sexbierum - AEOLUS - technisch doe-centrum - Sexbierum - de wonderbaarlijke wereld van technik en energie

Waterport - Sneek